สโมสรฯ ชลบุรีร่วมจัดกิจกรรมคริสต์มาสจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2019

คริสเตียนจังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดงานคริสต์มาสจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2019 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เปิดกิจกรรม คริสต์มาสจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2019 โดยมีนายมนูศักดิ์ กลิ่นดี รองประธานคณะกรรมการคริสเตียนจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ และ ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย เป็นผู้นำอธิษฐานอวยพรการจัดงานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีร่วมกับคณะกรรมการคริสเตียนจังหวัดชลบุรีดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “คริสต์มาสจังหวัดชลบุรี” ประจำปีขึ้นในปีนี้กำหนดจัดงานในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการรำลึกถึงการเสด็จมาประสูติของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นองค์พระศาสดาของศาสนาคริสต์ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมใจแห่งความเชื่อ ความศรัทธาของคริสตศาสนิกชนทั่วโลก เพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมในท้องถิ่น ผ่านการแสดงและการขับร้อง สนับสนุนเยาวชน ในคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆ ของจังหวัดชลบุรี ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกความสามารถด้านการดนตรีและการแสดงเพื่อนำคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่สอนว่า ให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง มาประพฤติปฏิบัติผ่านกิจกรรมในงาน เพื่อให้คริสตชนและคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี ได้มีส่วนร่วมในการทำความดี ทำประโยชน์ให้แก่บุคคลและชุมชนผ่านกิจกรรมในงาน สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกซุ้มกิจกรรมจากคริสตจักรท้องถิ่น การแสดงดนตรีและการแสดงของเยาวชนในคริสตจักรท้องถิ่น และกิจกรรมการร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล การแสดงของศิลปินนักร้อง อาทิ แอน นันทนา โบ ไทอั้มคิงดอม ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ และอีกหลายคนที่มาร่วมมอบความสุขในงานครั้ง ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยจังหวัดชลบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากคริสตจักรต่าง ๆ สโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี และบริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่ได้ร่วมกันสนับสนุน และเกิดเป็นกิจกรรมนี้ขึ้นมา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

งานครบรอบ 14 ปี สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พย. 2019 ที่ผ่าน สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย ได้จัดงานครบรอบ 14 ปี สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสมาชิกสมาคม/สมาชิกสโมสรฯ และนักธุรกิจไทยและต่างประเทศ จากพม่า, ลาว, สิงคโปร์​, เวียดนามและจีน มาร่วมงานอีกด้วย.. ภายในงานมีกิจกรรมด้านธุรกิจหลากหลาย อาทิ เช่น กิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และต่อยอดธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เครือข่ายนักธุรกิจที่เข้มแข็งในต่างแดน จากผู้นำ 3 ประเทศ ทั้งด้านธุรกิจและพันธกิจ สัมมนาหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพ​ด้านธุรกิจ กิจกรรม​กระชับความสัมพันธ์​ตลอดงาน และ เพลิดเพลินกับอาหารล้านนา ซุ้มขันโตก สุดอลังการ พร้อมท่องเที่ยวเชียงใหม่ยามค่ำคืน โดยสโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี เข้าร่วมงานหลายท่าน อาทิ เช่น ดร.เจมส์ (ประธานสโมสรฯ) ได้ร่วมพบปะสมาชิกในช่วงเช้าเนื่องจากติดภารกิจ, คุณสมพงษ์ สถาวร, คุณนราพร วณิชชากร (ที่ปรึกษาสโมสรฯ) และ คุณต้นตระกูล (กรรมการ) ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานนี้ด้วย ขอพระเจ้าอวยพร พี่น้องทุกท่าน ..ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน…

สัมมนาบุกตลาดออนไลน์ โตได้ โตไกล

สัมมนาบุกตลาดออนไลน์ โตได้ โตไกล สโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี จัดสัมมนาการตลาดออนไลน์เชิงรุกให้กับสมาชิกและผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง หัวข้อ “บุกตลาดออนไลน์ โตได้โตไกล ยอดขายปังๆๆ” เมื่อวันที่29/09/2018 ที่ผ่านมา สโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี โดย สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “บุกตลาดออนไลน์ โตได้โตไกล ยอดขายปังๆๆ” ณ โรงแรมรัตนชล จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี คุณสุนทร ธัญญวัฒนกุล เป็นผู้เปิดการสัมมนา และ ประธานสโมสรธุรกิจคริสเตียนไทย ดร.เจมส์ ลิ้มรพีพงษ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงการดำเนินงานของสโมสรฯ และเป้าหมายของการจัดสัมมนา คุณสุนทร ธัญญวัฒนกุล ได้กล่าวเปิดงานรายละเอียดบางส่วน ดังนี้ “จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งมีความสำคัญอยู่ใน เศรษฐกิจ EEC (Eastern Economic Corridor) หรือชื่อภาษาไทยเรียกว่า โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในหลายๆ ด้าน การสัมมนาในวันนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาผู้ประกอบการของจังหวัดชลบุรีและในประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ ให้มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ แบบนำไปใช้ได้จริง…

สัมมนาประจำปี 2018 “บุกตลาดออนไลน์”

สัมมนาคุณภาพประจำปี 2018 วันที่ 29/9/18 ณ รร.รัตนชล จ.ชลบุรี เวลา 9.00 – 17.00 น. โปรกกรอกข้อมูลชื่อ – นามสกุล *Email *Phone * VerificationPlease enter any two digits *Example: 12This box is for spam protection – please leave it blank: บุกตลาดออนไลน์ “โตได้ โตไกล ” หากธุรกิจของท่าน ไม่รู้จะ “ออนไลน์ยังไง! ทำอะไรไม่ได้” ใช้ยังไง ใช้ให้เกิดประโยชน์ เราแนะนำให้มางานสัมมนานี้ “วันเดียวรู้หมด” ครบจบในวันเดียว แถมได้พื้นที่วางสินค้าแบบจัดเต็มกับสโมสรฯ และสมาคมที่ได้การรับรองอย่างถูกต้องจากกรมพัฒนาธุรกิจและการค้า สิ่งที่ท่านจะได้รับ สร้างและใช้งาน/เขียนเนื้อหาลง facebook และเพจได้ สร้างและใช้งาน/เขียนเนื้อหา Line&Line@ได้ พิเศษ!…

สถาปนาสโมสรธุรกิจคริสเตียนนครราชสีมา

สถาปนาสโมสรธุรกิจคริสเตียนนครราชสีมา สโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี ร่วมสถาปนา “สโมสรธุรกิจคริสเตียนนครราชสีมา” เมื่อวันที่ 11/07/2018 ที่ผ่านมา สโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี โดยที่ปรึกษา ศบ.นรายุทธ ถนอมในเมือง, ประธานสโมสรฯ ดร.เจมส์ ลิ้มรพีพงษ์ และกรรมการฯ คุณกระจัด หล้าคำ ได้ร่วมงานสถาปนาสโมสรธุรกิจคริสเตียนนครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสุธี เตชะรักษ์พงษ์ นายกสมาคมฯ สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย และคุณสมศักดิ์ เทศสาลี ที่ปรึกษาสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นผู้สถาปนา

ประชุมคณะกรรมการและสมาชิก 2018

ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกฯ ปี 2018 สโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี ได้กำหนดให้มีการประชุมประจำปี 2018 ขึ้น ในวันที่ 30/04/2018 ที่ผ่านมา โดยคุณสุธี เตชะรักษ์พงศ์ นายกสมาคมฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานที่ประชุม โดยในครั้งนี้ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรฯ ชุดใหม่เพื่อเข้ารับตำแหน่งบริหารสโมสรฯ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระด้วยในคราเดียวกัน โดย คุณนุชนาฎ  เจริญสุข อดีตประธานสโมสรฯ ได้กล่าวสรุปถึงการดำเนินการที่ผ่านมา ซึ่งมีผลงานที่ยอดเยี่ยม ทั้งด้านการจัดอบรมสัมมนา “นายหน้ามืออาชีพ”, การเข้าร่วมจัดงาน “รักของพ่อ” กับกลุ่มคริสเตียนจังหวัดชลบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ซึ่งในครั้งนั้นได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กล่าวเปิดงานด้วย และงานคริสมาสต์ จัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชลบุรี ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพี่น้องชาวสิงคโปร์ที่มาร่วมแสดงภายในงานด้วย… ต่อมาได้มีการเลือกตั้งประธานคนใหม่เพื่อบริหารงาน วาระปี 2018 –  2019  โดยที่ประชุมเลือกคุณเจมส์ หรือ คุณจักรพงศ์ ลิ้มรพีพงษ์ เป็นประธานสโมสรฯ ซึ่งคุณเจมส์ได้กล่าวขอบคุณพี่ๆ และผู้ใหญ่ที่ให้ความไว้วางใจ พร้อมยินดีที่จะรับใช้งานของสโมสรฯ งานเต็มกำลัง  พร้อมกันนี้ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ปรึกษาสโมสรฯ ด้วย อาทิเช่น VENUDASANASARY KUNJANASARY นักธุรกิจประเทศโอมาน…

งานคริสต์มาสหรรษา 2017

งานคริสต์มาสหรรษา จ.ชลบุรี 2017 งานคริสต์มาส 2017 งานใหญ่ก่อนสิ้นปี ซึ่งได้จัดขึ้น ณ ลานด้านหน้าเซ็นทรัลชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017 ตั้งแต่เวลา 12.00 -21.00น. ที่ผ่านมา โดยภายในงาน ได้มีการจัดซุ้มเกมส์ & กิจกรรมมากมาย การแสดงจากดารา นักร้องและศิลปินพร้อมรับของขวัญ และอาหาร&เครื่องดื่มฟรี !! เและได้มีการจุดเทียนร้องเพลงแครอลิ่ง Joy to the world เพื่ออวยพรคนไทยให้มีความสุขตลอดช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ 2018 โดยสโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานหลักร่วมกับ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, คณะคริสเตียนชลบุรี & ห้างเซ็นทรัลชลบุรี และได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากผู้สนใจและพี่น้องคริสเตียนในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง.. ขอพระเจ้าได้รับเกียรติ และขอพระเจ้าประทานพร อวยพระพรให้กับทุกๆ ท่าน….

ประชุมสมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย 2017

การประชุมประจำปี สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย ประจำปี 2017 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2017 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา โดย คุณสุธีย์ เตชะรักพงษ์ ได้นำเสนอแผนงานและนโยบายใหม่ในการบริหารสมาคมฯ ปี 2017 แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบไปด้วย ประธาน, รองประธาน, เลขา, เหรัญญิก และผู้แทนสโมสรธุรกิจคริสเตียนในแต่ละจังหวัดซึ่งสโมสรฯ ชลบุรี ได้มอบหมายให้ คุณนุชนาฎ เจริญสุข (ประธาน) คุณนรายุทธ ถนอมในเมือง (รองประธาน) คุณจักรพงศ์ ลิ้มรพีพงษ์ (กรรมการ) และคุณโชติกา ปิยะวรกุลชัย (เหรัญญิก) เป็นผู้เข้าร่วมประชุมในงานนี้ และในงานนี้เช่นกัน สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากประธานสมาคมธุรกิจคริสเตียน จากประเทศอินเดีย และผู้ติดตาม และองค์กรธุรกิจจากประเทศจีน เข้าร่วมนำเสนอความร่วมมือและทิศทางในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศร่วมกัน ภายในงานผู้แทนสโมสรฯ แต่ละสโมสรฯ ได้นำเสนอข้อมูลของตน และนำเสนอธุรกิจของสมาชิกเพื่อให้สโมสรฯ อื่นๆ ได้รู้จักเพื่อนำสู่การดำเนินงานร่วมกันในอนาคตต่อไป สโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี ได้มอบหมายให้ คุณนุชนาฎ…

งานรักของพ่อ จ.ชลบุรี

งานรักของพ่อ ณ ศาลากลาง จ.ชลบุรี โครงการจัดงาน “รักของพ่อ“ โดย วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คริสเตียนจังหวัดชลบุรี และสโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี  ได้จัดกิจกรรม “รักของพ่อ” ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และร่วมกันจุดเทียนถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยคณะศิษยาภิบาลทั้งจังหวัดชลบุรี และยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและความรักของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช” ซึ่งพระองค์ท่านเปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดิน ที่พระองค์ทรงมีความรัก ความเมตตา ต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา รวมทั้งรับฟังการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงแห่งความรักจากศิลปิน-นักร้องชื่อดัง อาทิ คริสตี้ กิ๊ปสัน, แอน นันทนา, กวาง&ขลุ่ย จากวง Grateful, โบ สุรัตนาวี ฟังเพลงเพราะ และการแสดงจากนักเรียนนักศึกษาคริสเตียน…

เข้าเยี่ยมหน่วยงานราชการ “วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี”

สโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี โดย คุณนุชนาฎ เจริญสุข และคุณต้นตระกูล ดวงจันทร์ และคณะคริสตจักรต่าง ๆ ใน จ.ชลบุรี และตัวแทนพี่น้องคริสเตียน รวม 12 ท่าน โดยการประสานงานของ คุณกิ่งกาญจน์ วิลเลี่ยมส์ เข้าร่วมพบปะพูดคุยและอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ กับวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โดย คุณสามารถ เที่ยงพูวงศ์ วัฒนธรรมจ.ชลบุรี ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ คุณสามารถ เที่ยงพูวงศ์ ได้ร่วมปรึกษาหารือ และสรุปให้มีการดำเนินการจัดงานหรือกิจกรรมสำหรับคริสเตียนชลบุรี โดยเปิดโอกาสให้คริสตจักรต่างๆใน จ.ชลบุรี จัดงานวาเลนไทน์ ณ ศาลากลาง จ.ชลบุรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ โดยทางวัฒนธรรมจังหวัด จะเป็นผู้จัดเตรียมเวที พร้อมเต้นท์จัดงาน และให้พี่น้องคริสเตียนจังหวัดชลบุรี และคริตจักรต่างๆในจ.ชลบุรี ร่วมกันจัดงาน ชื่อ “รักของพ่อ” เพื่อเป็นการถวายเกียรติรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่เวลา 19:00 น.- 21:00 น. ณ.ศาลากลาง จ.ชลบุรี