สัมมนาบุกตลาดออนไลน์ โตได้ โตไกล

สัมมนาบุกตลาดออนไลน์ โตได้ โตไกล สโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี จัดสัมมนาการตลาดออนไลน์เชิงรุกให้กับสมาชิกและผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง หัวข้อ “บุกตลาดออนไลน์ โตได้โตไกล ยอดขายปังๆๆ” เมื่อวันที่29/09/2018 ที่ผ่านมา สโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี โดย สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “บุกตลาดออนไลน์ โตได้โตไกล ยอดขายปังๆๆ” ณ โรงแรมรัตนชล จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี คุณสุนทร ธัญญวัฒนกุล เป็นผู้เปิดการสัมมนา และ ประธานสโมสรธุรกิจคริสเตียนไทย ดร.เจมส์ ลิ้มรพีพงษ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงการดำเนินงานของสโมสรฯ และเป้าหมายของการจัดสัมมนา คุณสุนทร ธัญญวัฒนกุล ได้กล่าวเปิดงานรายละเอียดบางส่วน ดังนี้ “จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งมีความสำคัญอยู่ใน เศรษฐกิจ EEC (Eastern Economic Corridor) หรือชื่อภาษาไทยเรียกว่า โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในหลายๆ ด้าน การสัมมนาในวันนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาผู้ประกอบการของจังหวัดชลบุรีและในประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ ให้มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ แบบนำไปใช้ได้จริง…