สถาปนาสโมสรธุรกิจคริสเตียนนครราชสีมา

สถาปนาสโมสรธุรกิจคริสเตียนนครราชสีมา สโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี ร่วมสถาปนา “สโมสรธุรกิจคริสเตียนนครราชสีมา” เมื่อวันที่ 11/07/2018 ที่ผ่านมา สโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี โดยที่ปรึกษา ศบ.นรายุทธ ถนอมในเมือง, ประธานสโมสรฯ ดร.เจมส์ ลิ้มรพีพงษ์ และกรรมการฯ คุณกระจัด หล้าคำ ได้ร่วมงานสถาปนาสโมสรธุรกิจคริสเตียนนครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสุธี เตชะรักษ์พงษ์ นายกสมาคมฯ สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย และคุณสมศักดิ์ เทศสาลี ที่ปรึกษาสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นผู้สถาปนา