ประชุมคณะกรรมการและสมาชิก 2018

ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกฯ ปี 2018 สโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี ได้กำหนดให้มีการประชุมประจำปี 2018 ขึ้น ในวันที่ 30/04/2018 ที่ผ่านมา โดยคุณสุธี เตชะรักษ์พงศ์ นายกสมาคมฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานที่ประชุม โดยในครั้งนี้ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรฯ ชุดใหม่เพื่อเข้ารับตำแหน่งบริหารสโมสรฯ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระด้วยในคราเดียวกัน โดย คุณนุชนาฎ  เจริญสุข อดีตประธานสโมสรฯ ได้กล่าวสรุปถึงการดำเนินการที่ผ่านมา ซึ่งมีผลงานที่ยอดเยี่ยม ทั้งด้านการจัดอบรมสัมมนา “นายหน้ามืออาชีพ”, การเข้าร่วมจัดงาน “รักของพ่อ” กับกลุ่มคริสเตียนจังหวัดชลบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ซึ่งในครั้งนั้นได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กล่าวเปิดงานด้วย และงานคริสมาสต์ จัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชลบุรี ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพี่น้องชาวสิงคโปร์ที่มาร่วมแสดงภายในงานด้วย… ต่อมาได้มีการเลือกตั้งประธานคนใหม่เพื่อบริหารงาน วาระปี 2018 –  2019  โดยที่ประชุมเลือกคุณเจมส์ หรือ คุณจักรพงศ์ ลิ้มรพีพงษ์ เป็นประธานสโมสรฯ ซึ่งคุณเจมส์ได้กล่าวขอบคุณพี่ๆ และผู้ใหญ่ที่ให้ความไว้วางใจ พร้อมยินดีที่จะรับใช้งานของสโมสรฯ งานเต็มกำลัง  พร้อมกันนี้ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ปรึกษาสโมสรฯ ด้วย อาทิเช่น VENUDASANASARY KUNJANASARY นักธุรกิจประเทศโอมาน…