ประชุมสมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย 2017

การประชุมประจำปี สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย ประจำปี 2017 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2017 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา โดย คุณสุธีย์ เตชะรักพงษ์ ได้นำเสนอแผนงานและนโยบายใหม่ในการบริหารสมาคมฯ ปี 2017 แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบไปด้วย ประธาน, รองประธาน, เลขา, เหรัญญิก และผู้แทนสโมสรธุรกิจคริสเตียนในแต่ละจังหวัดซึ่งสโมสรฯ ชลบุรี ได้มอบหมายให้ คุณนุชนาฎ เจริญสุข (ประธาน) คุณนรายุทธ ถนอมในเมือง (รองประธาน) คุณจักรพงศ์ ลิ้มรพีพงษ์ (กรรมการ) และคุณโชติกา ปิยะวรกุลชัย (เหรัญญิก) เป็นผู้เข้าร่วมประชุมในงานนี้ และในงานนี้เช่นกัน สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากประธานสมาคมธุรกิจคริสเตียน จากประเทศอินเดีย และผู้ติดตาม และองค์กรธุรกิจจากประเทศจีน เข้าร่วมนำเสนอความร่วมมือและทิศทางในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศร่วมกัน ภายในงานผู้แทนสโมสรฯ แต่ละสโมสรฯ ได้นำเสนอข้อมูลของตน และนำเสนอธุรกิจของสมาชิกเพื่อให้สโมสรฯ อื่นๆ ได้รู้จักเพื่อนำสู่การดำเนินงานร่วมกันในอนาคตต่อไป สโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี ได้มอบหมายให้ คุณนุชนาฎ…